Nagyböjti zarándoklatok

Kerékpáros és gyalogos zarándoklatok a Nagyböjti időszakban

Március 11-én a zarándokok délután 15:00 órakor találkoztak az eperjesi r. k. templom előtt, ahonnét gyalogosan, együtt indultak el a tallósi Kálváriára. A 6 zarándokló útja az Eperjes és Tallós közötti kerékpárúton vezetett. Az út során énekeltek és rózsafüzért imádkoztak, melyet felajánlottak a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért. A temetőben található keresztúti állomásoknál együtt elmélkedtek Jézus szenvedéseiről. A keresztút elvégzése után megpihentek, imádkoztak, énekeltek a Lourdes-i barlangnál, majd visszaindultak.

A zord idő ellenére, kissé elfáradva, de lelkileg feltöltődve érkeztek meg Eperjesre 18:30 órára.

Az oda-visszaút kb. 12 km volt.

Március 16-án két zarándok Dercsikáról, 14:00 órakor indult el kerékpáron a bősi Kálváriára. Útjuk Bakára autóúton vezetett, majd innét a Duna mentén a töltés mellett. Az odaút jó volt, mivel hátszéllel mentek. Megálltak a bősi templomnál egy imára, hálát adva a szerencsés érkezésért, majd a Kálváriára mentek, ahol elvégezték a keresztúti ájtatosságot, felajánlva a járvány megszűnéséért és a családjukért. Mécseseket gyújtottak a kereszt tövénél, kissé megpihentek és elindultak hazafelé, Bakáig a Duna melletti kerékpárúton, majd autóúton. Az erős szembeszél eléggé megnehezítette a zarándokok útját, de ennek ellenére kegyelmekben eltelve érkeztek meg Dercsikára 17 órakor. Az oda-visszaút kb. 16 km volt.   

A március 17.-i zarándoklat Bakáról indult 15:00 órakor, ahová autóval érkeztek meg a zarándokok Várkonyról és Dercsikáról. Az útjuk a Duna töltésén vezetett egészen a bősi erőmühöz, ahol megtekintették azt. Innét a városba vezető úton érkeztek meg a bősi Kálváriára. Elvégezték a keresztúti ájtatosságot, amelyet a járvány megszűnéséért ajánlottak fel. A keresztnél mécseseket gyújtottak, kissé megpihentek és indultak vissza Bakára ugyanazon az útvonalon, amelyen jöttek. Az út során rózsafüzért és más imákat imádkoztak. A zord és szeles idő ellenére lélekben feltöltődve érkeztek meg Bakára 19 órára. A kb. 10 km-s oda- és visszautat a 3 zarándok gyalogosan tette meg.

Március 18-án a zarándoklat 13:30 órakor Dercsikáról indult 2 zarándok részvételével autóúton Bakáig, ahol még csatlakozott 1 zarándok. Innét az útjuk a Duna melletti kerékpárúton vezetett, majd be Bősre a Kálváriáig autóúton. Elvégezték a keresztúti ájtatosságot, melyet felajánlottak a betegek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért és a családjaikért. Mécseseket gyújtottak, nagyböjti énekeket énekeltek a keresztnél. Miután megpihentek és elfogyasztották a magukkal hozott ennivalót, újult testi és lelki erővel, két keréken indultak vissza. Bakára 16:30 órára, Dercsikára pedig 17 órára érkeztek meg. Az oda-visszaút 16 km volt.

A március 23.-ai zarándoklat imával indult 14:00 órakor a várkonyi Szent Jakab templomtól 3 zarándok részvételével. Útjuk gyalogosan Pódafára vezetett a kanális partján. Az út során elimádkozták az irgalmasság rózsafüzérét és vallási énekeket énekeltek. Kb. 15:30 órára érkeztek meg Pódafára, ahol 4 zarándok csatlakozott hozzájuk. Innét együtt indultak vissza Várkonyra a kanális partján, hogy elvégezzék közösen a keresztúti ájtatosságot, felajánlván a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért, a bűnösök megtéréséért. Az út során rózsafüzért imádkoztak és nagyböjti énekeket énekeltek. A zarándoklat hálaadó imával zárult 19 órakor. A zarándokút hossza kb. 10 km volt.

Március 29-én egy zarándok 12:30 órakor Várkonyból indult Dercsikára, földúton, ahol csatlakozott hozzá egy zarándok. Az útjuk autóúton Felbáron keresztül vezetett, ahol megálltak a templomnál levő keresztnél imára, majd Sülynél felmentek a Duna melletti kerékpárútra. Útközben megálltak kissé megpihenni. Bacsfára érkezve imával adtak hálát a szerencsés odaútért, majd elvégezték a keresztúti ájtatosságot, melyet felajánlottak a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért és a keresztények egységéért. Volt egy megható pillanat a zarándokok számára, amikor a 12. stációhoz érve, megszólaltak a templom harangjai, jelezvén a három órát, Jézus halálának idejét. A keresztút elvégzése után mécseseket gyújtottak a keresztnél, imádkoztak és nagyböjti énekeket énekeltek. A templomkertben megpihentek, elfogyasztották az útravalójukat és elindultak hazafelé, lelki örömökkel eltelve azon az útvonalon, amelyen jöttek.

A kerékpáros zarándoklat hossza Várkonyból kb. 42 km, Dercsikáról 32 km volt.

A következő kerékpáros zarándoklat április 2-án a dercsikai templomtól 13 órakor imával kezdődött 4 zarándok részvételével, akik közül két zarándok Dunaszerdahalyről, egy pedig Bakáról indult. Útjuk Csallóköznádasdig autóúton vezetett, ahol csatlakozott még egy zarándok, majd innét a Duna mellett a kerékpárúton Bacsfáig. Az erős szél eléggé megnehezítette a zarándokok útját, de ez nem keserítette el őket. A keszölcési kompnál két zarándok csatlakozott, az egyik egy kilencéves kisfiú volt, aki nagyon jól bírta az út nehézségeit.

Bacsfára a templomhoz, ahol még egy zarándok csatlakozott, 15 órakor érkeztek meg, elimádkozták az irgalmasság rózsafüzérét, majd elvégezték a nagypénteki keresztutat, Jézus szenvedéseiről elmélkedve. A Kálvária keresztjénél mécseseket gyújtottak, imádkoztak és nagyböjti énekeket énekeltek.

A templomkertben megpihentek, beszélgettek és a Bacsfán csatlakozó zarándok megvendégelte a többieket egy kis harapnivalóval és üdítővel, ami nagyon jól esett nekik, majd a jó Istennek hálátadva, lelkileg feltöltődve hazaindultak ugyanazon az útvonalon, ahogy jöttek, ki-ki a maga otthonába. A zarándokút hossza oda-vissza: Dunaszerdahelyről 52 km, Bakáról 38 km és Dercsikáról 32 km volt.

Az összes zarándoklat a járványügyi előírásokat betartva valósult meg.