Zarándokok a NEK-en

Autóbuszos zarándoklat a budapesti NEK-re a Csallóközből

Budapestre, a NEK-re gyüjtőautóbusz indult 5:00 órakor Dunaszerdahelyről, Egyházkarcsát, Várkonyt, Dercsikát, Bakát és Bőst érintve. 30 zarándok gyűlt össze. 

Az út során közösen elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért, felajánlva a NEK-ért, Ferenc pápáért és a szerencsés útért.

A zarándokok az autóbuszban megkapták a zárómisére szóló jegyeket.

Az autóbusz a kijelölt parkolóba /P4-Forgách utca/ vitte a zarándokcsoportot, ahonnan transzferjáratok vitték őket tovább a Podmaniczky utca/Dózsa György út sarkáig. Innét a kb. 300–400 métert gyalogosan tették meg a kijelölt P1-es szektorba.

A zárószentmisére, melyet Ferenc pápa mutatott be a testvéregyházak tagjainak jelenlétében, több százezer imádkozó ember gyűlt össze a Hősök terén.

Erdő Péter bíboros, prímás köszöntötte a Szentatyát és elmondta, hogy e szentmise, a Statio Orbis kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter utóda vezetésével, az egész világból ideérkezett püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, és valamennyi hívővel.

A Szentatya a homíliájában biztatott, hogy mi is haladjunk Péterrel azon az úton, amin eljutott Jézus csodálatából Jézus követésére. A valódi Jézust  az Eucharisztiában fedezhetjük fel: Jézus a megtört kenyér, a keresztre szegezett és másokért odaajándékozott szeretet. Szolgává lesz azért, hogy üdvözítsen bennünket, meghal azért, hogy nekünk életünk legyen. Ferenc pápa arra is biztatott, hogy Krisztus követésére nyerjünk erőt a szentségimádásból. Az Úr mindig ott van velünk.

A szentmise a pápai himnusz, a magyar himnusz és a Boldogasszony anyánk kezdetű népénekkel zárult.

A zarándokok a szektorokból gyalogosan mentek a Podmaniczky utca/Dózsa György út sarkáig, majd innét transzferjáratokkal vissza a parkolóba az autóbuszhoz.

A visszaúthoz csatlakoztak a gyalogos zarándokok közül 8-an, akik szeptember 8-án indultak el Esztergomból Márianosztrán, Vácon, Dunakeszin keresztül Budapestre a NEK-re, mintegy 120 km-t megtéve. A buszos zarándokok szeretettel és finomságokkal fogadták őket, akik ezért nagyon hálásak voltak.      

A zarándokok kegyelmekben eltelve, Istennek hálátadva, imádságos lelkülettel indultak haza 16 órakor.