A nyitrai Kálvária

1Úton Nemzerközi Zarándoknap a nyitrai Kálváriára

A nyitrai Kálváriára gyűjtőautóbusz indult 8:00 órakor, a koronavírus-járvány elleni védekezés szabályainak betartásával /szájmaszk, kézfertőtlenítés/, Egyházgelléből, Dercsikát, Bakát, Bőst, Várkonyt, Mórockarcsát, Dunaszerdahelyt és Galántát érintve. A busszal 32 zarándok utazott Nyitra vidékére. Ez a zarándoklat az 1ÚTON -nemzetközi zarándoknap alkalmából volt megszervezve, a család felelős férfi tagjaiért. Az út során közösen imádkozták el a rózsafüzér-imát és énekeltek. Méhes Richárd szólt pár szót Abaszállás történelmi múltjáról.

A zarándokokat az autóbusz először Nyitraújlakra /V. Zálužie/ szállította, ahol megnézték a helyi temető mellett id. Gróf Esterházy János sírját. Imádkoztak az elhunyt lelkiüdvéért, majd Patay Péter és egy helyi Esterházy-kutató mondott pár szót a család életéről.

Az útjuk ezután Abaszállásra /Lehota/ vezetett, ahol megtekintették a Szent Anna-templomot.

A helyi plébános, Róbert Horka atya magyarul üdvözölte a zarándokokat, majd elmondta, hogy Abaszállás 1946-ig Újlak filiája volt, azóta önálló plébánia. Főünnepe a templom titulusának Szent Annának, Jézus Krisztus nagyanyjának az ünnepe. A búcsús kultusz tárgya Szűz Mária, a Rózsafüzér Királynője szobra körül alakult ki. A szobor fő ékessége a hosszú női fekete haj. Az eredeti hajat a grófnő ajándékozta. Az elöregedett hajat időnként újjal cserélik. Mivel dél volt, így a zarándokok a templomban közösen elimádkozták az Úrangyala imádságot, majd az áldás után a gyalogosan induló zarándokok /23 fő/ elindultak Nyitra felé, akik pedig nem merték bevállalni a gyaloglást, azokat az autóbusz a Kálváriára szállította, ahol imával és elmélkedéssel készültek az ünnepre. 

A nagy hőség eléggé megnehezítette a zarándokoknak a kb. 11 km-es gyalogos szakaszát. Az út során elimádkozták az irgalmasság rózsafüzérét és a silentium alatt pedig mindenki saját gondolataiban elmerülve gyalogolt. Szerencsésen, kissé elfáradva érkeztek meg a Kálváriára, a rózsafüzér-áhítat kezdésére, 16:15 órára és csatlakoztak a többi zarándokhoz. Az egybegyűlteket Dr. Zeman István, szervező köszöntötte.

A szabadtéri ünnepi szentmise 17:00 órakor kezdődött, melynek főcelebránsa, Mons. Dr. Veres András, a Győri egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.

Veres püspök atya homíliájában utalt az édesanyák fontos, példamutató szerepére, akik a többi leendő édesanyának mintául kell hogy szolgáljanak, hogy őket követve vállaljanak gyermekeket, neveljék őket a hitre és a magyarságra.

A püspök atya megemlékezett a Szűzanya mennybevétele főünnepe vigíliáján Jézus édesanyjáról, Boldogasszony Anyánkról, a Magyarok Nagyasszonyáról.                                                                    

A szentmise után a szép számban megjelent többi magyar zarándokkal együtt résztvettek a keresztúti ájtatosságon a Kálvária-dombon, melyet Zeman István vezetett. Felérve a Kálvária-dombra  a zarándokok elénekelték a „Van egy jó hely oda megyek” című keresztúti éneket és Hegyi Péter, érsekújvári káplán áldása után elindultak lefelé.                                                                                            

A zarándokok elbúcsúztak a kegyhelytől és 20:30 órakor kegyelmekben eltelve, Istennek hálátadva elindultak hazafelé. A visszaúton a szervezők ismertették a Mária-út szeptemberre tervezett zarándoklatait és megköszönték a zarándokok részvételét.